Lidmaatschapsreglement

Lidmaatschapsreglement en contributie TC de Blaak

 

Algemeen

TC de Blaak is een tennisvereniging op recreatieve basis met als doel zoveel mogelijk mensen sportief bezig te laten zijn. Het tennispark beschikt over 7 verlichte all weather tennisbanen, 3 Smash Court en 4 Tennis Force banen, waarop het gehele jaar door gespeeld kan worden. Zowel overdag als ‘s avonds kan men vrij tennissen, maar er worden ook verschillende instuiven en onderlinge competities georganiseerd. Naast recreatief tennis kan men deelnemen aan de KNLTB competitie en open toernooien.

 

Het lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het tennisseizoen van 1 april t/m 31 maart. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Dit wordt op de website vermeld. Jaarlijks wordt de contributie geïnd via af te geven machtiging voor automatische incasso. 

 

Inschrijving

Het hele jaar door kunnen personen zich als lid opgeven bij TC de Blaak, zolang er plaats is. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de ledenadministratie en is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Voor het jaarlijks te verstrekken KNLTB-pasje moet bij de inschrijving een pasfoto worden gevoegd. De voorkeur gaat uit naar een digitale foto die aan de ledenadministratie ([email protected]) gemaild kan worden.

De KNLTB stelt de volgende eisen aan deze digitale pasfoto:

  • de foto moet recent en uiteraard goedgelijkend zijn en recht van voren en tegen een lichte egale achtergrond genomen zijn;
  • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee derde van de fotobreedte te zijn;
  • beide ogen moeten eventueel door doorschijnende brillenglazen zichtbaar zijn en het hoofd moet onbedekt zijn;
  • de verhouding van de foto dient circa 3 (breedte) bij 4 (hoogte) te zijn, het formaat minimaal 300 bij 400 pixels en bestandstype JPG.

 

Contributie

De contributie bedraagt:

  • Junioren (tot het jaar waarin je 18 wordt): € 50,- (tennissen overdag en in de vroege avond)
  • Senioren van 18 t/m 22 jaar: € 90,- (tennissen alle dagen en avonden tot 23.00 uur)
  • Senioren: € 180,- (tennissen alle dagen en avonden tot 23.00 uur)
  • Rustend senior: € 25,-
  • Rustend junior:  € 15,-
  • Introducé: tegen contante betaling van € 6,- aan de bar

Vanaf het 4e gezinslid op één adres krijgt men € 10,- korting per persoon. De inning van de contributie vindt jaarlijks begin maart plaats of kort na aanmelding als nieuw lid. Indien om welke reden dan ook overgegaan moet worden tot het verzenden van een betalingsherinnering wordt hiervoor per herinnering € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Rustende leden

Rustende leden zijn leden die het hele seizoen niet kunnen of willen tennissen en dit vooraf, liefst vóór 1 januari, schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar maken. Men krijgt dan géén pasje, maar wel de nieuwsbrief. Rustende leden dienen ook weer tijdig (vóór 1 januari) aan te geven of zij komend seizoen weer spelend lid willen worden. Mocht u rustend lid zijn vanwege een langdurige blessure waarvan u halverwege het tennisseizoen hersteld bent, dan kunt u het rustend lidmaatschap alsnog laten overzetten naar spelend lid. In geval van een tijdelijke blessure bij aanvang van het seizoen kan men gebruik maken van onderstaande blessureregeling.

 

Geblesseerde leden

Geblesseerde leden zijn leden die tijdens het seizoen om gezondheidsredenen niet kunnen spelen. Zij kunnen hun pasje, vergezeld van een schriftelijke motivatie, inleveren bij de ledenadministratie. Vanaf de datum van inlevering bestaat recht op gedeeltelijke restitutie van de contributie, mits de periode langer is dan drie maanden. De contributiekorting bestaat uit de netto contributie minus de contributie voor rustende leden. Van het restant wordt aan het einde van het seizoen een evenredig deel teruggestort.

 

Opzegging lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk of via e-mail aan de ledenadministratie ([email protected]) te gebeuren vóór 1 januari van het lopende seizoen. Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch continuering van het lidmaatschap voor het volgende seizoen.

 

Wijzigingen in uw gegevens

Hoewel de gegevens altijd zorgvuldig in de computer verwerkt worden, kan er wel eens iets misgaan. Mochten de gegevens op uw pasje niet kloppen of is een emailadres of telefoonnummer veranderd, geef dit dan door aan de ledenadministratie.

 

Trainingen

De tennistrainingen worden verzorgd door Erik Tacke. Informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website. 

 

Bardiensten

Alle senior leden zijn verplicht minimaal 2 keer per seizoen een bardienst te draaien; men wordt door de barcommissie wegwijs gemaakt. U wordt van te voren uitgebreid geïnstrueerd door een lid van de paviljoencommissie die het paviljoen opent. Ook het sluiten en het controleren van de kas wordt door iemand van de commissie gedaan. Dus u hoeft alleen maar gezellig achter de bar te staan. Bij niet op komen dagen, wordt een boete opgelegd van € 40,- per bardienst. U dupeert daarmee niet alleen uzelf, maar ook de leden die wat willen drinken na het tennissen. Regel daarom op tijd vervanging. Er is een mogelijkheid tot afkoop van de bardienstverplichting voor € 30- per bardienst. Dit kan echter alleen in de eerste week van het seizoen. Liever niet natuurlijk, want zonder vrijwilligers kan onze vereniging niet draaien en zo moeilijk is het niet. Senioren die tijdens het seizoen 18 worden, mogen pas na hun verjaardag de bardiensten draaien. In de eerste weken van het nieuwe seizoen, voor het afhalen van de pasjes eind maart, krijgt u de gelegenheid om uit te zoeken wanneer de bardienst u het beste uitkomt. Ook nieuwe leden dienen zich in te schrijven voor een bardienst.

Beide bardiensten afkopen kan door € 60- onder vermelding van "Afkoop bardiensten betreffende JJJJ (lidmaatschapsjaar)" over te maken aan Rabobank: NL74 RABO 0191 2138 53 
ten name van TC de Blaak, Tilburg

 

Verlies van pasje

Bij verlies of zoekraken van het KNLTB- pasje is het noodzakelijk een nieuw pasje aan te vragen bij de ledenadministratie. De kosten hiervoor zijn € 2,50.

 

Sponsoring

Mocht u of uw bedrijf de vereniging willen sponsoren, heel graag. Informeer naar de diverse mogelijkheden. 

 

Vrijwilligers

Geen club kan voortbestaan zonder de inzet van vrijwilligers. In overleg met de vrijwilligers coördinator wordt getracht voor u de juiste commissie te vinden.

 

Hekkensluiter

Het park is begrensd door hekken met afgesloten ingang. Tegen een borg van € 22,50 is een stift sleutel te verkrijgen bij de ledenadministratie, waarmee men toegang heeft tot het park en enkele andere faciliteiten. Bij inlevering van de stift sleutel wordt de borg terugbetaald.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 13 467 6511

Address

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg