Lidmaatschapsreglement

Lidmaatschapsreglement en contributie TC de Blaak

 

Algemeen

TC de Blaak is een tennisvereniging op recreatieve basis met als doel zoveel mogelijk mensen sportief bezig te laten zijn. Het tennispark beschikt over 7 verlichte all weather tennisbanen, 3 Smash Court en 4 Tennis Force banen, waarop het gehele jaar door gespeeld kan worden. Zowel overdag als ‘s avonds kun je vrij tennissen, maar er worden ook verschillende instuiven en onderlinge competities georganiseerd. Naast recreatief tennis kun je deelnemen aan de KNLTB competitie en open toernooien.

 

Het lidmaatschap

Het lidmaatschapsjaar loopt gelijk aan het tennisseizoen van 1 april t/m 31 maart. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Dit wordt op de website vermeld. Jaarlijks wordt de contributie geïnd via af te geven machtiging voor automatische incasso. 

 

Inschrijving

Het hele jaar door kunnen personen zich als lid opgeven bij TC de Blaak, zolang er plaats is. De inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij de ledenadministratie en is pas definitief na ontvangst van een bevestiging van de ledenadministratie. Voor het jaarlijks te verstrekken KNLTB-pasje moet bij de inschrijving een pasfoto worden gevoegd. De voorkeur gaat uit naar een digitale foto die aan de ledenadministratie ([email protected]) gemaild kan worden.

De KNLTB stelt de volgende eisen aan deze digitale pasfoto:

  • de foto moet recent en uiteraard goedgelijkend zijn en recht van voren en tegen een lichte egale achtergrond genomen zijn;
  • de breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer twee derde van de fotobreedte te zijn;
  • beide ogen moeten eventueel door doorschijnende brillenglazen zichtbaar zijn en het hoofd moet onbedekt zijn;
  • de verhouding van de foto dient circa 3 (breedte) bij 4 (hoogte) te zijn, het formaat minimaal 300 bij 400 pixels en bestandstype JPG.

Contributie

De contributie 2023 bedraagt:

  • Junioren (tot het jaar waarin je 18 wordt): € 52,50
  • Medioren van 18 t/m 22 jaar: € 94,50
  • Senioren: € 189,-
  • Rustend senior: € 26,25
  • Rustend junior:  € 15,75

Vanaf het 4e gezinslid op één adres krijg je € 10,- korting per persoon. De inning van de contributie vindt jaarlijks begin maart plaats of kort na aanmelding als nieuw lid. Indien om welke reden dan ook overgegaan moet worden tot het verzenden van een betalingsherinnering wordt hiervoor per herinnering € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.

Rustende leden

Rustende leden zijn leden die het hele seizoen niet kunnen of willen tennissen en dit vooraf, liefst vóór 1 januari, schriftelijk aan de ledenadministratie kenbaar maken. Men krijgt dan géén pasje, maar wel de nieuwsbrief. Rustende leden dienen ook weer tijdig (vóór 1 januari) aan te geven of zij komend seizoen weer spelend lid willen worden. Mocht u rustend lid zijn vanwege een langdurige blessure waarvan u halverwege het tennisseizoen hersteld bent, dan kunt u het rustend lidmaatschap alsnog laten overzetten naar spelend lid. In geval van een tijdelijke blessure bij aanvang van het seizoen kan men gebruik maken van onderstaande blessureregeling.

Geblesseerde leden

Geblesseerde leden zijn leden die tijdens het seizoen om gezondheidsredenen niet kunnen spelen. Zij kunnen hun pasje, vergezeld van een schriftelijke motivatie, inleveren bij de ledenadministratie. Vanaf de datum van inlevering bestaat recht op gedeeltelijke restitutie van de contributie, mits de periode langer is dan drie maanden. De contributiekorting bestaat uit de netto contributie minus de contributie voor rustende leden. Van het restant wordt aan het einde van het seizoen een evenredig deel teruggestort.

Opzegging lidmaatschap

Opzegging dient schriftelijk of via e-mail aan de ledenadministratie ([email protected]) te gebeuren vóór 1 januari van het lopende seizoen. Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch continuering van het lidmaatschap voor het volgende seizoen.

Wijzigingen in je gegevens

Hoewel de gegevens altijd zorgvuldig in de computer verwerkt worden, kan er wel eens iets misgaan. Mochten de gegevens op je pasje niet kloppen of is een emailadres of telefoonnummer veranderd, geef dit dan door aan de ledenadministratie.

Trainingen

De tennistrainingen worden verzorgd door Erik Tacke. Informatie en inschrijfmogelijkheden vindt u op de website. 

Bardiensten

Het paviljoen wordt bemand door eigen leden. Volgens ons lidmaatschapsreglement is elk (senior) lid verplicht om twee bardiensten per jaar te draaien. zie voor meer informatie: https://www.tcdeblaak.nl/bardiensten-reglement

Verlies van pasje

Bij verlies of zoekraken van het KNLTB- pasje is het noodzakelijk een nieuw pasje aan te vragen bij de ledenadministratie. De kosten hiervoor zijn € 2,50.

Sponsoring

Mocht jij of je bedrijf de vereniging willen sponsoren, heel graag. Informeer naar de diverse mogelijkheden. 

Vrijwilligers

Geen club kan voortbestaan zonder de inzet van vrijwilligers. In overleg met de vrijwilligers coördinator wordt getracht voor u de juiste commissie te vinden.

 

Hekkensluiter

Het park is begrensd door hekken met afgesloten ingang. Tegen een borg van € 22,50 is een stift sleutel te verkrijgen bij de ledenadministratie, waarmee je toegang krijgt tot het park en enkele andere faciliteiten. Bij inlevering van de stift sleutel wordt de borg terugbetaald.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg

KVK-nummer

40259281