Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://tcdeblaak.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel TC de Blaak zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan TC de Blaak niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. TC de Blaak garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. TC de Blaak wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten of diensten

Wanneer TC de Blaak links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door TC de Blaak worden aanbevolen. TC de Blaak aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door TC de Blaak niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

TC de Blaak behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Bestuur TC de Blaak

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg

KVK-nummer

40259281