Interne competities

Interne competitie een uitdaging voor iedereen!

Uitdagen en uitgedaagd worden, stiekem jezelf willen verbeteren, proberen een treetje hoger te komen, leren van een verliespartij, gezelligheid na de wedstrijd, meerdere leden van de club leren kennen, het zijn allemaal ingrediënten om mee te doen aan de interne competitie. Het woord intern geeft al aan dat dit een competitie is die volgens de spelregels wordt gespeeld die door de club zijn vastgesteld.

Wat zijn deze interne regels:

 1. Er zijn drie competities: Dames dubbel, Heren dubbel en Mixed dubbel
 2. De indeling per categorie is verdeeld in poules op sterkte.
 3. Deze competitie loopt het gehele jaar door in drie blokken van vier maanden.
 4. Wedstrijden worden met elkaar afgesproken.
 5. Een wedstrijd duurt maximaal 1 uur, volgens afhangsysteem.
 6. Een set win je met 2 punten verschil tot de 6 of set eindigt bij 5-5
 7. Als het uur voorbij is stopt de set.
 8. De uitslag schrijf je op in het uitslagenschrift (in clubhuis).
 9. De puntentelling is het aantal gewonnen games en een extra punt voor een gewonnen set.
 10. Aan het einde van de periode worden de uitslagen geteld en de ranking opgemaakt.
 11. Bij meerdere poules in een categorie geldt een promotie degradatie regel.

Het uitgebreide spelreglement vind je onderaan deze pagina.

Leden van 16 jaar en ouder kunnen aan deze competitie meedoen. Nieuwe inschrijvingen worden in het eerstvolgende speelblok ingedeeld.

De speelblokken zijn vastgesteld op:

 • 16 juli t/m 15 november
 • 16 november t/m 15 maart
 • 16 maart t/m 15 Juli.

Voor vragen kun je terecht bij de volgende contactpersonen:

Let op, als het clubhuis gesloten is, kun je de uitslagen doorgeven via een e-mail aan de betreffende contactpersonen.

Reglement interne competities: dames dubbel, dames single, heren dubbel, heren single en mix dubbel.

 1. Deelname is uitsluitend mogelijk voor senior- en juniorleden vanaf 16 jaar van T.C. de Blaak.
 2. Er moet voor de wedstrijd worden afgehangen met geldige tennispasjes volgens het normale afhangsysteem van onze vereniging. Restrictie is dat er op slechts één baan tegelijkertijd een single wedstrijd gespeeld mag worden.
 3. Het baan- en afhangreglement van onze vereniging plus de bepalingen betreffende toernooien en competitie prevaleren boven dit reglement.
 4. Er wordt gespeeld op sterkte, aanvankelijk ingedeeld door de resp. commissie, later via een promotie-degradatie systeem.
 5. Het seizoen bestaat uit 3 speelronden van 4 maanden, de single 2 ronden van 6 maanden.
 6. Je speelt als team/single en wordt ingedeeld in poules van resp. 5 - 9 teams/singles.
 7. Per ronde speelt een team tegen elk ander team uit de poule een partij. De uitslag van de wedstrijd wordt door de spelers op de daarvoor bestemde – in het paviljoen aanwezige - lijsten ingevuld.
 8. Een wedstrijd duurt maximaal 55 minuten, exclusief inspeeltijd en vegen. Indien een partij door omstandigheden vroegtijdig wordt afgebroken, is het toegestaan de resterende speeltijd op een ander moment te spelen, beginnend bij de stand waarop afgebroken werd. Indien bij een blessure de wedstrijd niet op een later tijdstip wordt afgespeeld krijgt de tegenpartij één game per resterende 5 minuten.
 9. Als je in de eerste set de stand 5-5 bereikt,eindigt daarmee de set. Bij de tweede set geldt de normale regel: doorspelen tot een team 6 games heeft, de stand 7-5 of een tiebreak bij 6-6 (indien de tijd het toelaat).
 10. De puntentelling is als volgt:
  • per gewonnen game:       1 punt
  • per gewonnen set:          1 bonuspunt
  • bij de stand 5-5:             5 punten (beide partijen)
 11. Aan het einde van elke periode promoveren de 3 of 2 teams met het meeste aantal punten en degraderen de 3 of 2 teams met het minste aantal punten. Aan het begin van de ronde wordt voor iedere poule het betreffende aantal aangegeven in de uitslagenlijst.
  Hierbij gelden de volgende regels:
  • bij gelijk aantal punten beslist het aantal tegenpunten
  • indien ook het aantal tegenpunten gelijk is, is het onderling behaalde resultaat maatgevend
  • indien ook dit geen oplossing biedt, beslist het lot.
  • indien een team 2 of minder wedstrijden binnen een periode gespeeld heeft deze wedstrijden voor de tegenstander niet meetellen (tenzij er nauwelijks gespeeld is binnen de poule).
 12. Bij verhindering of blessure van een van de partners wordt er door het betreffende team voor een vervanger gezorgd. De vervanger is een speler van maximaal dezelfde KNLTB-speelsterkte op het pasje.
 13. Indien een afgesproken wedstrijd tweemaal door hetzelfde koppel wordt afgezegd, wordt de eindstand gesteld op 6-0. Ook indien een koppel zonder af te zeggen niet verschijnt wordt deze regel toegepast. De tegenstander wordt hiervan op de hoogte gebracht.
 14. De bovengenoemde commissies hebben het recht om in geval van stagnatie in de gespeelde wedstrijden de betreffende periode aan te passen, een team uit de competitie terug te trekken of te vervangen of andere noodzakelijke aanpassingen uit te voeren.
 15. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie.
indeling mixed interne competitie.xlsx indeling dames dubbel interne competitie.xlsx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

-

Adres

Ekkersrijt 45
5032 WN Tilburg

KVK-nummer

40259281